XXIII. ROČNÍK KLAPSKÁ PROUDNICE V PÚ
logo
Místo závodu:
Klapý (fotbalové hřiště a koupaliště)
Začátek závodu:
04.07.2021 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Marek Týce tel: 602 894 652; hasiciklapy@seznam.cz
Propozice:
Nejsou k dispozici
Popis:

Soutěží se O PUTOVNÍ PLAKETU SDH KLAPÝ Kategorie: muži a ženy – možno zařadit max. 3 členy ve věku 15–18 let. Smíšená družstva - 5 mužů + 2 ženy hodnoceny jako muži (strojník muž) a 5 žen + 2 muži hodnoceny jako ženy (strojník žena). Ústroj: pracovní stejnokroj nebo sportovní oblečení (jednotné!) Pravidla soutěže: Soutěž proběhne dvoukolově 1. kolo v disciplíně požární útok dle směrnic PS hasičských soutěží, schválených VV SH ČMS dne 16.2.2018 s těmito úpravami : Zdrojem vody je přírodní koupaliště s úrovní hladiny pod úrovní základny. Muži použijí 3 ks a ženy 2 ks tlakových požárních hadic "B"min.19 m plochá šíře min.113 mm, 4 ks tlakových požárních hadic "C"min.19 m plochá šíře min.78 mm, pojistky na koncovkách povoleny, nástavec na savice na stroji povolen, 2 ks savic 2,5m, koš samotný bez lanka, proudnice vlastní. Přetlakový ventil nebude používán. 2.kolo bude „požární útok pozpátku“ kdy platí veškerá pravidla viz výše jen se bude startovat z prostoru terčů, kde bude i veškeré vybavení kromě požární stříkačky. Je pak čistě na soutěžících, kdo jaké vybavení ponese a v jakém pořadí Celkové pořadí urči součet časů obou kol

Přihlášených jednotlivců v týmech:
0
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým chlapci - věk: -
Název Výsledný čas Levý proud - 1 (P/N) Pozn. 1 Pravý proud - 1 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
tým dívky - věk: -
Název Výsledný čas Levý proud - 1 (P/N) Pozn. 1 Pravý proud - 1 (P/N) Pozn. 2 Trest. body