Hasičovo SPORT je volně dostupný modul určený pro registraci soutěží, závodů a účastníků požárního sportu. Kategorie, soupisky, výsledky, odpočet času, souhlasy a další možnosti k využití zcela zdarma.
Možnost založit soutěž/ligu a závod se vám zobrazí po vytvoření vaší registrace a následném přihlášení. Potřebujete poradit? Kontaktujte nás: pozarnisport@hasicovo.cz, 773 244 282.
Zimní Halové Kvarteto Trutnov
logo
Místo závodu:
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov, Střední Předměstí
Začátek závodu:
20.11.2021 09:30
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Petr Pazderka, SDH Trutnov - Horní Staré Město
Propozice:
Popis:
Přátelé kamarádi Hasičky a Hasiči S lítostí Vám musíme oznámit že pro tento rok z důvodu doporučení krajské hygienické stanice se závody v Trutnově nekonají !!!!! Připojuji vyjádření Krajské hygienické stanice: Krajská hygienická stanice vyhodnotila Vámi připravovanou hromadnou akci z pohledu všech možných zdravotních rizik, která souvisejí zejména s pobytem a pohybem osob a navazujícími službami ve vnitřním prostoru staveb a dospěla k závěru, že se jedná v současné době o akci rizikovou. Z pohledu ochrany veřejného zdraví ji nelze doporučit. I při naplňování celoplošně nastavených preventivních protiepidemických opatření a postupů k obecné ochraně zdraví osob považujeme z hlediska prevence nebezpečí vzniku a dalšího rozšíření onemocnění COVID-19 za rizikové shromažďování takového počtu osob různých věkových kategorií zastoupených z regionů s různým stupněm rizika nákazy. S pozdravem MUDr. Libuše Jůvová ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Přihlášených jednotlivců v týmech:
0 z 500
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým smíšený - věk: 0 - 9
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým smíšený - věk: 0 - 11
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým smíšený - věk: 0 - 13
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým smíšený - věk: 0 - 15
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým muži - věk: 15 - 18
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým ženy - věk: 15 - 18
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým smíšený - věk: 15 - 18
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým muži - věk: 18 - 23
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým ženy - věk: 18 - 23
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým smíšený - věk: 18 - 23
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body